بایگانی برچسب‌

حاشیه‌نشینی در ایران

حاشیه‌نشینی در ایران

تا سال ۱۳۲۰ اقتصاد شهر و روستا تا حدودی در توازن با هم بودند، بنابراین تا این زمان، مهاجرت به شهر، معضل نشده بود؛ ولی از سال ۱۳۳۲ به بعد با اجرای برنامه ها و طرح‌های…