بایگانی برچسب‌

حیات وحش

بررسی وضعیت حیات وحش کشور

کشور ایران به علت تنوع جغرافیایی و اقلیمی خود دارای تنوع گونهای بسیار ارزشمندی است و بر اساس آخرین بررسی و گزارشهای کارشناسان محیط زیست حدود ۱۱۳۱ گونه جانوری اعم از…