بایگانی برچسب‌

خشونت از نگاه اسلام

خشونت از نگاه اسلام

متون اسلامی پدیدة خشونت در روابط اجتماعی را کانون توجه قرار داده و معمولاً آن را به‌شدت زشت شمرده و منع کرده‌اند. موضوع خشونت علیه زنان، به‌ویژه در خانواده، در سبک زندگی…