بایگانی برچسب‌

خودآگاهی راهی به سوی اعتماد به نفس

خودآگاهی راهی به سوی اعتماد به نفس

در این نوشتار مسئله «خودآگاهی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاصل بحث این بود که خودآگاهی و خودشناسی راهی مؤثر در کسب اعتماد به نفس و سلامت روان است. انسان برای این‌که…