بایگانی برچسب‌

خودکشی از منظر اسلام

خودکشی از منظر اسلام

خودکشی هم مانند سایر آسیب‌ها و ناهنجاری‌های جامعه، دارای عواقب و پیامدهای سخت فردی و اجتماعی است. افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند، اگر عمل آنان باعث مرگشان شود، هرچند…