بایگانی برچسب‌

خودکشی

اینترنت و خودکشی

شبکه‌های زیادی وجود دارند که اطلاعات متنوع و گسترده‌ای برای توصیف شیوه‌های خودکشی فراهم کرده‌اند که می‌تواند برای اشخاص آسیب‌پذیر خطر آفرین باشد. تخمین اینکه چه تعداد از…

عوامل خودکشی

ناامیدی یک مؤلفة مهم در افسردگی، آسایش هیجانی و نیز یک عامل روان‌شناختی کلیدی در رفتارهای خودکشی است. ناامیدی شاید بهترین پیش‌بینی کنندة افکار خودکشی و رفتار خودکشی…

خودکشی

مسئله خودکشی، همواره در طول تاریخ و در تمام فرهنگها وجود داشته و تقریبا با اهدافی مشترک مثل حل بحران، رهایی از فشارهای روانی، رهایی از احساس ناامیدی و درماندگی و همچنین…

بررسی تأثیر اقلیم بر خودکشی در تهران

انسان مکانیسم پیچیده‌ای دارد و عوامل متعددی بر روی رفتار انسان مؤثرند و عملکرد او را کنترل می‌کنند. اغلب، تصور بر این است که رفتار هر فرد خصوصاً در حوزه‌های اجتماعی،…

اثربخشی درمان‌های شناختی-رفتاری خانواده‌‌محور و راه‌حل‌محور بر افکار خودکشی‌گرایانه، علائم افسردگی،…

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری خانواده‌محور و درمان راه‌حل‌محور بر کاهش افکار خودکشی‌گرایانه و علائم افسردگی و افزایش پیوستگی و انطباق‌پذیری خانوادگی…