بایگانی برچسب‌

خويشتن‌داري و مهار خشم

خویشتن‌داری و مهار خشم

صبر و شکيبايي از مهمترين ابزارهاي مقابله با تنيدگي و رنجوري است. متون ديني نشان مي‌دهد که خويشتن‌داري راهي مؤثر جهت دست‌يابي به آرامش درون و کاستن از آلام و عواطف منفي…