بایگانی برچسب‌

خیانت و سبک زندگی

خیانت و سبک زندگی

با وجود اینکه تشکیل خانواده و رابطه با همسر، از سالم‌ترین رابطه‌ها است اما زندگی مشترک نیز مانند هـر امـر و پدیدۀ دیگر، آسیب‌ها و آفت‌های خاص خود را دارد و یکی از این…