بایگانی برچسب‌

دانشگاه پژوهش‌محور

دانشگاه پژوهش‌محور

دانشگاه پژوهشی به مراکز دانشگاهی‌ای گفته می‌شود که به تولید و توزیع علم در برخی از رشته‌ها و حوزه‌ها می‌پردازد از خصوصیات آن، داشتن آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و دیگر…