بایگانی برچسب‌

دکتر فدایی

نگرش کلی دین به مانکنیسم و دست‌کاری بدنی

در انسان‌شناسی اسلامی بخش مهمی از توصیه‌‌های دینی، معطوف به صحت و سلامت بدن و حفظ آن از ابتلا به بیماری‌های گوناگون است. اولیاء خدا، پیوسته در طول حیاتشان تلاش کرده‌اند…

مفهوم مدیریت بدن

اهمیت بدن و ظاهر در هیچ دور‌ه‌ای از تاریخ بشر به‌مانند امروز مورد تأکید قرار نگرفته است. واقعیت آن است که آراستگی اندام و ظاهر در دنیای مدرن تنها به کارکرد زیبایی‌شناسانه…

راهکارهای مدیریت خشونت

مدیریت ارتباط والدین با یکدیگر مهم‌ترین نقش را در تربیت صحیح و کاهش خشونت در رفتارهای فرزندان دارد. خشونت زمانی که اعمال می‌شود، عامل خشونت یک فرد است و این فرد طبیعتاً…

دیدگاه اسلام درباره خشونت

در میان انواع آسیب‌های اجتماعی، خشونت از مهم‌ترین و فاجعه‌آمیزترین آنان به‌شمار می‌آید و طیف وسیعی از رفتارها را در برمی‌گیرد.