بایگانی برچسب‌

دیدگاه اسلام در مورد طلاق

دیدگاه اسلام در مورد طلاق

اسلام، طلاق را یکی از مبغوض‌ترین حلال‌های شرعی نزد خداوند برشمرده است اما با این حال، آن را به عنوان یک انتخاب پذیرفته است. در مورد طلاق و حق و طلاق در اسلام مباحث…