بایگانی برچسب‌

راهکارهای اصلاح مصرف در سبک زندگی

راهکارهای اصلاح مصرف در سبک زندگی

ترویج سبک زندگی اسلامی و شیوه زندگی پیامبران می‌تواند مانع مصرف‌گرایی شود، اما باید آن را به گونه‌ای امروزی دنبال کرد تا همه از آن استقبال کنند؛ یعنی به شیوه‌ای نباشد که…