بایگانی برچسب‌

راهکارهای مواجه با مصرف الکل (نقش مذهب)

راهکارهای مواجه با مصرف الکل (نقش مذهب)

آموزش‌های مذهبی در تعالیم اسلام در مورد منع مصرف الکل و سایر مواد اعتیادآور را باید از دوران کودکی و با شیوه‌های مناسبی در تمامی سطوح سنی به‌مثابه راهکاری مداخله‌ای در…