بایگانی برچسب‌

راهکارهای پیشگیری از مصرف مواد مخدر

راهکارهای پیشگیری از مصرف مواد مخدر

برخورداری از زندگی سالم یکی از عوامل مهم پیشگیری از آسیب‌ها به ویژه اعتیاد است. زندگی سالم دارای ابعاد مختلفی است، از جمله: شناخت ویژگی‌ها و نیازهای رشدی نوجوانان و…