بایگانی برچسب‌

راهکارهای پیشگیری افسردگی در سبک زندگی

راهکارهای پیشگیری افسردگی در سبک زندگی

در سال ۱۹۸۴، مؤسسه بین‌المللی اختلالات روانی، اعلام کرد کـه افسردگی قابل‌پیشگیری نیست؛ ولی گزارش‌های بعدی این مرکز، به گروهی از مطالعات بالینی اشاره کرده که نشان می‌دهد…