بایگانی برچسب‌

راهکارهای کاهش سن ازدواج

راهکارهای کاهش سن ازدواج

برای مقابله با افزایش سن ازدواج و ترغیب جوانان به تشکیل زندگی مشترک راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از اقدامات پیشگیرانه، راهکارهای فرهنگی…