بایگانی برچسب‌

راهکار مقابله با ماهواره

ادبیات پژوهش درباره تأثیر ماهواره

ماهواره به عنوان یک رسانه، نقش‌ اثرگذاری بر مخاطبان خود دارد و نمی‌توان انکار کرد که رسانه‌ها انواع گوناگونی از اطلاعات و محتوا (به‏ویژه هنجارها و ارزش‏ها) را انتقال…