بایگانی برچسب‌

راه‌کارهای مواجهه با حاشیه‌نشینی

راه‌کارهای مواجهه با حاشیه‌نشینی

حاشیه‌نشینی، مشکل شهرهای بزرگ و کلان‌شهرهاست؛ ولی محصول ساختارهای غلط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و برنامه‌ریزی های نامناسب در سطحِ ملی و بین المللی است. بر اساس پژوهش‌های…