بایگانی برچسب‌

راه‏کارهای مقابله با آسیب‏ های ماهواره

راه‏کارهای مقابله با آسیب‏ های ماهواره

بهتر است که رویکرد رسانه‏های متکثر و متنوع داخلی را هر چه بیشتر از پخش فیلم‏های وارداتی، گفتگو، مسابقات ضعیف و پخش مفرط پیام‌‌‌های تجاری به تولید و پخش فیلم‏های مناسب به…