بایگانی برچسب‌

رزق

زندگی معنوی: جلسه پانزدهم (صوت و متن)

بیش و کم ایام به معنای عامش، بیش و کم رزق البته به معنای عام آن می‌باشد. رزق به معنای عام هم در قرآن و هم در احادیث به کار رفته است. عمر انسان هم یک روزی و رزق محسوب…