بایگانی برچسب‌

روابط اجتماعی

کتاب «روابط اجتماعی در اسلام»

در این اثر با استناد به منابع اصیل اسلامی، ضمن استخراج مبانی، اصول و شاخص‌های روابط اجتماعی، سعی شده است روش‌ها و مهارت‌های برقراری یک ارتباط مؤثر از منظر دین بین اسلام…