بایگانی برچسب‌

روزی حلال

مروری بر انواع رزق در آموزه‌های دینی

از جمله نکات معجزگونه‌ای که در دُرر روایات به آن اشاره شده است اینکه رزق دو گونه است؛ رزقِ مطلوب و رزقِ طالب. اگر انسان به‌دنبال رزق باشد و طلب آن نماید، به آن رزقِ مطلوب…