بایگانی برچسب‌

زندگی اسلامی

DVD مبانی سبک زندگی اسلامی

به گزارش اداره روابط عمومی موسسه سبک زندگی آل یاسین، بیانات استاد فعالی در مورد سبک زندگی اسلامی در قالب DVD با عنوان «مبانی سبک زندگی اسلامی» منتشر گردید.