بایگانی برچسب‌

سام ماجراجو در پرسپولیس

سام ماجراجو در پرسپولیس

هرچند شما در این بازی به پرسپولیس در ایران می‌آیید؛ اما اکثر نمادهایی که در طراحی این بازی به کار رفته، نماد‌های اسلامی یا نمادهای ایران باستان نیست. در این بازی وقتی…