بایگانی برچسب‌

سایه‌بان

سایه ازکار من ای خورشید تابان برمگیر

در این نوشتار به نقد و بررسی سریال «سایه‌بان» اثر برادران محمودی پرداخته شده است. این اثر خوش‌ساخت، حائز امتیازها و ویژگی‌های خاصی در عرصة الگودهی به اجتماع است که در طی…