بایگانی برچسب‌

سبک‌زندگی

کارگا‌ه‌های سبک‌زندگی اسلامی

معاونت آموزش‌های کاربردی موسسه سبک‌زندگی آل یاسین با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان، مجموعه کارگاه‌های سبک‌زندگی اسلامی را برگزار کرد.

بررسی رابطه‌ی ابعاد دین‌داری و سبک‌زندگی جوانان: مطالعه‌ی‌ موردی دانش‌آموزان سال ‌سوم ‌دبیرستان ‌و…

در شرایطی‌که به‌‌طور گسترده از پیامدهای ‌جریان مدرنیته‌ و فرایند جهانی‌شدن در دنیای امروز سخن گفته می‌شود، مطالعه پیرامون سبک‌زندگی‌ و عوامل ‌موثر بر آن، چشم‌انداز مناسبی…