بایگانی برچسب‌

سبک زندگی اسلامی و مسئله کودک‌آزاری

سبک زندگی اسلامی و مسئله کودک‌آزاری

نخستین و مهم‌ترین حقى که درباره کودکان‌ به‌ آن توجه شده، حق حیات است که خود مبناى سایر حقوق قرار می‌گیرد. مخالفت شدید قـرآن بـا کشتن فرزندان ، به علت ترس از تنگدستى و…