بایگانی برچسب‌

سماع علم

زندگی معنوی: جلسه بیست و ششم (صوت و متن)

در جلسه گذشته در ادامه بحث از «سماع علم» به عنوان اولین عامل وقت شناسی، به موضوع «قرب» پرداخته و به برخی از آیات قرآن در این باره اشاره شد. در ادامه، پس از آن بیان مراحل…