بایگانی برچسب‌

سن ازدواج

سن ازدواج

در جوامعی که «نظام خانوادة گسترده» شایع است، سن ازدواج معمولاً پایین است؛ در این نظام که مسئولیت بزرگ‌کردن فرزندان بین همة اعضای خانواده مشترک است، بچه‌ها به آسانی مورد…

«افزایش سن ازدواج»

کتاب «افزایش سن ازدواج» از مجموعه آسیب‌ها و راهکارها به همت موسسه سبک زندگی آل یاسین، منتشر شد.