بایگانی برچسب‌

سوره توبه

زندگی معنوی: جلسه بیست و نهم (صوت و متن)

در جلسه پیشین، با توجه به آیه 118 سوره توبه، بیان شد که خداوند نخست به انسان توفیق توبه را می‌دهد، سپس انسان تائب شده و پس از آن، خدا توبه آدم را می‌پذیرد. مانند دعا و…