بایگانی برچسب‌

سید محمد امام

سبک زندگی اسلامی و اخلاق مصرف

هنگامی که از اخلاق مصرف در سبک زندگی اسلامی سخن به‌میان می‌آید، برخی گمان می‌کنند که دین همواره انسان را به زهد و عدم مصرف و... ترغیب می‌کند و با مصرف کردن میانه چندانی…