بایگانی برچسب‌

سیمز در راستای هژمونی(سلطه) فرهنگی

سیمز در راستای هژمونی(سلطه) فرهنگی

برخلاف آنچه سازندگان سیمز درصدد نمایش آن از خود هستند، سیمز شبیه‌ساز جامعه‌ای مبتنی بر نظام اقتصاد سرمایه‌داری است. در واقع ایده سازندگان این بازی، آن است که بازیکن به…