بایگانی برچسب‌

سیمز و ترویج سبک زندگی غربی

سیمز و ترویج سبک زندگی غربی

مجموعه بازی‌‌های سیمز در شمار بازی‌‌هایی هستند که داستان ندارند. این بازی‌ها داستان زندگی روزمره انسان‌ها را نمایش می‌دهند. زندگی‌ای که بازیکن آن را به صورتی که دوست…