بایگانی برچسب‌

شیوه‌های تولید پورنوگرافی

اقسام و شیوه‌های تولید پورنوگرافی

انتقال و توزیع آثار هرزه‌نگارانه از این طریق هرچند که به جهت به اشتراک گذاشته شدن، سود و منفعتی را متوجه سازندگان این محصولات نمی‌کند، اما زمینه‌ساز بسیاری از بزهکاری‌ها…