بایگانی برچسب‌

طغیان زنانه برای کسب هویت مردانه یا فرار برای رهایی از زنانگی

طغیان زنانه برای کسب هویت مردانه یا فرار برای رهایی از زنانگی؛ نگاهی به گرایشات فمینیستی در فیلم جوی…

جوی، فیلمی است درباره هویت زنان، زنانگی و مشکلات و معضلاتی که جامعه پیشِ روی آنان می‌گذارد و کارگردان آن تلاش دارد تا محدودیت‌های غیرقابل قبولِ جامعه آمریکا و آشفتگی‌های…