بایگانی برچسب‌

طلاق؛ از گذشته تا حال

طلاق؛ از گذشته تا حال

مسئله طلاق از گذشته در میان اقوام مختلف وجود داشته است. در این مقاله وضعیت طلاق در ادیان و اقوام مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.