بایگانی برچسب‌

عبدالرضا آتشین صدف

راهکارهای پیشگیری افسردگی از منظر قرآن

یکی از نشانه‌های شناختی در افسردگی، افکار منفی است. جلوگیری از تلقین این افکار غیرمنطقی، به‌عنوان یکی از روش‌های شناخت‌شناسی به‌شمار می‌رود. در این راستا، به آیاتی در…