بایگانی برچسب‌

عزت نفس

کاش خود را دوست‌تر داشتیم

در این نوشتار به واکاوی مفهوم شفقت به خود از نظر اسلام و روان‌شناسی پرداختیم و نتیجه گرفتیم که شفقت به خود آثار مثبت فراوانی به همراه دارد. افرادی که شفقت بیشتری نسبت به…

خود ارزشمندی (کرامت نفس)

در این نوشتار بیان شد که احساس ارزشمندی، حرمت نفس و عزتمندی، «سپری فرهنگی» است که فرد را در موضع آرامش و اعتمادبه‌نفس قرار می‌دهد و موجب شکوفایی استعدادها، خلاقیت‌ها،…