بایگانی برچسب‌

عزّت‌نفس در آموزه‌های دینی

عزّت‌نفس در آموزه‌های دینی

عزّت‌نفس با اعتماد به نفس پیوندی استوار دارد. کسی که بداند به چه میزان صلاحیت دارد او دارای وصف عزّت‌نفس است و این حالت از مقدمات اعتماد به نفس محسوب می‌شود. براین‌اساس،…