بایگانی برچسب‌

عـوامل و زمینه‌های طلاق

علل، عـوامل و زمینه‌های طلاق

طلاق به‌عنوان یک پدیده اجتماعی منبعث از مجموعه علل و عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصه مباحث فرهنگی است و تعیین یک عامل اصلی و قطعی بروز طلاق امکان‌پذیر نیست؛…