بایگانی برچسب‌

علل و عوامل گرایش به مدیریت بدن

علل و عوامل گرایش به مدیریت بدن

فشارهای بیرونی به منظور هماهنگ شدن با شیوه‏های مشخص بدن مطلوب، با گسترش تبلیغات و مجلات زنانه که زنان را هدف مصرف قرار داده‏اند، ارتباط مستقیم دارد. در بیشتر مجلات مرتبط…