بایگانی برچسب‌

عوامل اشاعة مدگرایی و تغییر سبک زندگی

عوامل اشاعة مدگرایی و تغییر سبک زندگی

یکی از دغدغه‌های همیشگی مدپرستان صرف هزینه‌های گزاف برای انتخاب پوشاک است تا متمایز و متفاوت از دیگران به نظر برسند. از زمان انقلاب صنعتی به بعد ، صنعت پوشاک نیز دستخوش…