بایگانی برچسب‌

عوامل خیانت

عوامل خیانت در سبک زندگی

وقتی گروهی از مردم با تغییر در نگرش‌های مذهبی خود، اهداف زندگی را به جای آسمان در زمین جستجو می‌کنند، دنیاگرایی به‌عنوان نگرشی کلان در کلیت یک جامعه توسعه می‌یابد. این…