بایگانی برچسب‌

غضب

زندگی معنوی: جلسه چهل و هفتم (صوت و متن)

حلم در لغت به معنای ضبط النّفس و الطبع عن هیجان الغضب. غضب سه وضعیت دارد؛ تفریط، حد وسط، افراط. در فرض افراط و هیجان غضب اگر آدمی بتواند نفس خود را کنترل کند تا غضب خود…