بایگانی برچسب‌

فضای مجازی

امنیت اخلاقی در فضای مجازی

یکی از مظاهر تمدن جدید، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این فناوری تحولات گسترده‌ای در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشر داشته است.