بایگانی برچسب‌

قرآن کریم

جهاد با نفس از دیدگاه قرآن کریم

هدف از این تحقیق، بررسی آثار تزکیه‌ی نفس در حیات فردی و اجتماعی انسان به وسیله‌ی جهاد با نفس، با استفاده از آیات قرآن و تفاسیر و روایات و کتب اخلاقی و علمی معتبر است .