بایگانی برچسب‌

قربانیان خشونت

قربانیان خشونت

قربانیان خشونت، تحت تأثیر انواع مشکلات روانی و جسمانی قرار می‌گیرند که میزان کارایی و سازگاری آنان را به‌شدت به مخاطره می‌اندازد. در بررسی این مسئله چند فاکتور بسیار مهم…