بایگانی برچسب‌

قیامت

زندگی معنوی: جلسه بیستم (صوت و متن)

«وعد» و «وعید» دو اصطلاح کلامی هستند. وعد یعنی ثواب، اما وعید دو اصطلاح دارد؛ خاص و عام. اصطلاح خاص آن به معنای عِقاب، و در اصطلاح عام به معنای قیامت است. در این جا معنای…