بایگانی برچسب‌

مبانی و مسائل سبک زندگی

مبانی و مسائل سبک زندگی: جلسه هفتم (صوت و متن)

براي نهادينه کردن سبک زندگي مطلوب نبايد به راه‌حل‌هاي دروني اکتفا کرد: تقوا و عدالت فردي هر چند لازم‌اند؛ اما براي جامعه‌سازي کافي نيستند. بسترسازي فرهنگي براي فرهنگ‌سازي…

مبانی و مسائل سبک زندگی: جلسه اول (صوت و متن)

سبک زندگي:«مجموعه‌اي از رفتارهاي فردي يا اجتماعي که متأثر از باورها و ارزش‌هاي پذيرفته شده، اميال فردي و محيط اجتماعي و شرايط اقليمي، وجهة‌غالب رفتاري فرد، گروه يا جامعه…