بایگانی برچسب‌

محمدتقی فعالی

راز ثروت؛ 2 عامل مهم برای ثروتمند شدن

عالم ثروت دو چیز است. ما آدم ها، عامل ثروت را کسب و کار می دانیم. قرآن می‌گوید عامل ثروت، کسب و کار نیست. کار بشر «خوب بودن» است نه «دویدین». کار خدا، «ثروت‌دهی» است.